Tüp Bebek Devlet Desteği 2022 SGK Şartları Ankara

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler, tüp bebek tedavisi kapsamında eğer belirli koşulları taşıyorsa tüp bebek devlet desteği 3 tüp bebek denemesine kadar geçerlidir. Ancak bu destekten faydalanabilmek için başta heyet raporu sahibi olmak gibi, bazı zorunluluklar vardır. Çift şayet bu şartları karşılayabilirse tüp bebek tedavileri için SGK desteği alabilir.

Tüp Bebek Devlet Desteği Şartları Nelerdir?

Tüp bebek devlet desteği imkanından yararlanabilmek için çocuk sahibi olmak isteyen çiftin her şeyden önce evli olmaları gerekir. Çift zaten evliyse mevcut evliliklerinde daha önce çocuk sahibi olmamış olmalıdır. Çocuk sahibi olmak isteyenlerden kadının yaşının 23’ten küçük, 40 yaşından büyük olmaması ve gebe kalmaya engel olan herhangi bir hastalığa sahip olmaması gerekir. Buna ek olarak her iki eşten birinin en az 5 yıllık SGK’lı olması ve en az 900 prim gün sayısına sahip olması lazımdır.

Tüp bebek için devlet desteği almak isteyen çiftlere yapılan tedavinin sonrasında, normal tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olamadıklarına ve sadece yardımcı üreme yöntemi aracılığıyla çocuk sahibi olabileceklerine dair sağlık kurulu raporunun düzenlenmiş olması gerekir. Ayrıca erkeklerdeki sperm sorunlarında (Toplam ileri doğru hareket eden sperm sayısı 5 milyonun altında olması durumunda) 3 yıllık evlilik şartı aranmaz. Ayrıca, kadın kanal sorunlarında da(Tüplerin kapalı olduğuna HGS laparoskopi ameliyat notu, epikriz raporu gibi durumlarda) 3 yıllık evlilik şartı aranmaz.

Tanımlanamayan/açıklanamayan sorunlarda ise karşılık olarak yapılan 2 adet aşılama ve 3 yıllık evlilik şartı aranır. Fakat ağır yumurtlama sorunlarında (Polikistik over gibi) standart tedavilere cevap alınamıyorsa aşılama yapma şartı aranmaz. Bu gerekliliklerin tümü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63.maddesinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri finansmanı sağlanacak olan sağlık hizmetleri arasında sayılarak genel şartları belirtilmiştir. Buna ek olarak Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.4.4.İ-Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri adlı maddesinde de açıklanmıştır. SGK tüp bebek şartları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için siz de ilgili kanunu okuyabilirsiniz.

Doç.Dr.Özlem Gün Eryılmaz Tüp Bebek Ankara hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için https://ozlemgun.com/tup-bebek-ankara adresini hemen ziyaret edebilirsiniz.

Tüp Bebek Devlet Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (Embriyo transferinin yapıldığı tarih) 39 yaşından gün almaya başlaması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller SGK tarafından karşılanmaz. Lakin kadın 39 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 1 ay içerisinde embriyo aktarımının gerçekleştirilmiş olması durumunda IVF tedavisine ait sağlık hizmetleri masrafları SGK tarafından karşılanır.

IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak olan kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalık bulunmaması şartı olup gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi yeterlidir.

Harp malüllüğü kapsamında maaş almakta olan harp malüllerinin kendileri ve eşleri içinse 900 gün prim sayısı ve son üç yılda diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olması şartları aranmaz.

Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu olarak görülmesi halinde çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak kök hücre verici kardeş doğmasına yönelik olarak, bünyesinde kemik iliği transplantasyon merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği tıbbi genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan IVF tedavilerine ilişkin giderler tüp bebek tedavisinde devlet desteği ile karşılanır.

tüp bebek devlet desteği 2022

Tüp Bebek Kimlere Ücretsiz?

Tüp bebek devlet desteği yukarıda yazan şartları karşılayan ve heyet raporuna sahip olan çiftlere ücretsizdir. Heyet raporu her bir tüp bebek tedavisi için sıfırdan düzenlenir ve çıkarılan rapor tedavi süreci için 6 ay boyunca geçerliliğe sahiptir. Heyet raporu üçüncü basamak (Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri) sağlık kurumlarından alınabilir. Heyet raporuna sahip olabilmek için aşağıdaki kriterlerden en az birine sahip olmanız gerekir:

  • Sperm testinde toplam sperm sayısının sıfır olması (Bu duruma Azoospermi de denir.)

  • Erkek sperm testinde toplam ileri hareketli sperm sayısının 5 milyondan az olması (Bu tanının konulabilmesi için en az 15 gün arayla yapılmış üç kez sperm testi gereklidir.)

  • Kadındaki tüplerin ikisinin birden tıkandığının (açık ya da kapalı) ameliyat ile saptanması

  • Standart tedaviye cevap vermeyen hormonal ve yumurtlama sorununun olması

  • Yumurtalıkların zayıflamış ya da az çalıştığı için düşük yumurtalık rezervinin olması 

Devlet Desteği için Tüp Bebek Raporu Nasıl Alınır 2022?

Tüp bebek devlet desteği için SGK başvurulabilecek kurumlar arasında yer alır. Fakat SGK ile çocuk sahibi olmak isteyenler için tüp bebek devlet desteği şartları bulunur. 4410 sayılı kanunun 63.maddesinde belirtildiği üzere üreme tedavilerine finans sağlama kararı bulunur. Aynı yasanın sağlık uygulama tebliğinde de gerekli kriterler yer alır. SGK tarafınca karşılanan tüp bebek masrafları daimi olarak yenilenen yönetmelik şartlarına göre destek verilir. SGK bünyesindeki tüm 4A, 4B ve 4C sigorta sahibi kişiler ücretsiz olarak çıkarabilecekleri heyet raporu ile tüp bebek tedavileri için SGK’dan destek alabilir. Tüp bebek devlet desteği 2022 kapsamında siz de daha fazla bilgi edinmek için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

Ankara kadın hastalıkları tüp bebek, doğum- gebelik takibi ve jinekoloji muayene randevuları için https://ozlemgun.com adresini hemen ziyaret edebilirsiniz.