Kordosentez nedir?

Bebeğin kordonundan kan almaktır. Özellikli hastalıklarda kullanılır, çok yapılan bir işlem değildir. 22 . gebelik haftasından sonra uygulanır, düşük riski nedeniyle hastane ortamında yapılır.

Kordosentez neden yapılır?

  • Amniyosentez veya koryon villus örneklemesinde bir sonuç alınamadıysa, şüphe devam ediyorsa yada hastanın gebeliği ilerlemiş, invazif işlemler süresi geçmişse
  • Fetusta enfeksiyonların riskini belirlemek için
  • Fetusta kansızlık yani anemi şüphesi varsa
  • Fetusta pıhtılaşma hücre sayısını yani trombosit sayısını belirlemek için
  • Kan uyuşmazlığından dolayı, anne karnında bebeği tedavi etmek gerekiyorsa

Kordosentez riskleri amniosentez ve koryon villus örneklemesi ile aynıdır.