aşılama tedavisi ankara 2023

Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan ebeveyn adayları için aşılama tedavisi gibi yardımcı uygulamalar önerilir. Maliyet olarak tüp bebekten daha ucuz olan aşılama yöntemi, sağladığı kolaylıklar neticesinde ebeveynlerin gözünde cazip bir tedavi olarak öne çıkar. Sizler de aşılama tedavisi nedir diye merak ediyorsanız Doç. Dr. Özlem Gün Eryılmaz’dan yardım alabilirsiniz. 

Aşılama Tedavisi Nedir?

Aşılama tedavisi, spermin klinik ortamda bazı işlemlerden geçirilip rahmin içine transfer edildiği tıbbi bir uygulamadır. Bu uygulama, çoğu zaman erkek infertilitesinden kaynaklanan çocuk sahibi olamama sorununa karşılık tercih edilir. Aşılama tedavisinde döllenme, fallop tüpleri içerisinde doğal olarak gelişim gösterir.

Aşılama tedavisi, hamileliğe engel olabilecek erkek ya da kadın temelli sorunların tedavisi için uygulanır. Aşılamada erkekten alınan sperm örnekleri, klinik ortamda birtakım işlemden geçirilerek gebelik oluşumuna imkân sağlayacak biçimde ayrıştırılır. Ayrıştırılan bu spermler, hareketlilik ve sayı bakımından maksimum verim alınabilecek özelliktedir. Öte yandan aşılama öncesinde kadına uygulanan hormon tedavileri de sperm ve yumurtanın döllenme olasılığını yükseltir.

Aşılama tedavisi başarı oranı diğer uygulamalara kıyasla daha kolay ve ucuz olmasıyla öne çıkar. Klinik ortamda yapılmasına karşılık doğal bir çizgide ilerleyen prosedüre sahip olan aşılama yönteminde asıl amaç, birbiriyle buluşamayan sperm ve yumurta hücrelerini karşılaştırmaktır. Bu işlem kapsamında, kadına hormon ilaçları verilerek sağlıklı ve çoğul yumurta üretimi elde edildikten sonra erkeğin spermleri bir kateter yardımıyla rahim içine aktarılır.

Aşılama Tedavisi Aşamaları

Zorlayıcı bir yanı olmayan aşılama tedavisi, standart hâline gelen 5 aşamadan oluşur. Aşılama tedavisi aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

  1. Uyarıcı hormon tedavisi

  2. Yumurta çatlatma iğnesi

  3. Spermlerin toplanması

  4. Spermlerin yıkanması

  5. Toplanıp yıkanan spermlerin rahim içine aktarılması

Uyarıcı Hormon Tedavisi

Aşılamanın ilk aşaması olan uyarıcı hormon tedavisinde asıl amaç, gebelik ihtimalini artırmaktır. Bu da ancak yumurta sayısının kalitesinin artması ile mümkün olabilir. Sağlıklı bir kadının vücudunda her ay 1 yumurta hücresi oluşarak dışarı atılır. Ancak döllenme şansının artması için yumurta sayısının da fazla olması gerekir. Bu noktada uyarıcı hormon tedavisine başvurulur. Bu ilaçlar hap ya da iğne formunda uygulanabilir.

Yumurta Çatlatma İğnesi

Uyarıcı hormon tedavisinden 4-5 gün sonra folikül gelişim takibi yapılır. Bu aşamada vücudun istenilen sayıda folikül üretip üretmediği kontrol edilir. Anne adayında beklenen sayıda bir gelişim mevcutsa yumurta çatlatma iğnesi uygulanır. Ardından yumurta hücresi, yumurtalıktan ayrılır. Daha sonra döllenmenin gerçekleşmesi için fallop tüplerine doğru hareket eder.

Spermlerin Toplanması

Bu aşamada, döllenmenin prosedüre uygun olarak gerçekleşmesi için baba adayından sperm örneği alınır. Spermler, önceden toplanabilse de çoğu zaman tedavinin yapılacağı gün tercih edilir. İşlem sonucunda toplanan sperm örnekleri ayrıştırılarak diğer aşamaya geçilir.

Sperm Yıkama

Bu işlem kapsamında sperm örneklerinin hareketli ve sağlıklı kısımları, santrifüj aracılığıyla ayrıştırılır. Önceki aşamada toplanan spermler, bir tüp içine konularak bazı işlemlere maruz bırakılır. Bu işlemler sonucunda elde edilen kaliteli spermler, geriye kalan doku ve artıklardan ayrıştırılarak bir enjektöre konulur.

Spermin Rahim İçine Transferi

Aşılama yönteminin son aşaması olan bu uygulamada baba adayından alınıp işlenen sperm örnekleri, anne rahmine transfer edilir. Bu işlem, bir kateter yardımıyla gerçekleştirilir. Toplamda 1-2 dakika civarında süren transfer işleminde, kateter kullanılması spermlerin tüplere ulaşmasını kolaylaştırır.

aşılama tedavisi aşamaları ankara

Aşılama Tedavisi Nasıl Yapılır?

Çoğu zaman erkek infertilitesi durumunda başvurulan aşılama tedavisi, spermin klinik ortamda birtakım işlemden geçirilip anne adayının rahmine yerleştirilmesiyle uygulanır. Tıbbi olarak standartlaşan aşılama yönteminde asıl amaç, spermin doğal ve sağlıklı bir yolla rahim içine ulaşıp döllenmesini sağlamaktır. Sizler de aşılama tedavisi nasıl yapılır diye merak ediyorsanız Doç. Dr. Özlem Gün Eryılmaz ile iletişime geçebilirsiniz.

Aşılama Tedavisinin Başarılı Olması İçin Ne Yapılmalı?

Aşılama tedavisinin olumlu sonuçlar doğurması için uzmanlar, çiftlere fiziksel ve psikolojik açıdan etkili olan önerilerde bulunur. Bu tavsiye listesinin ilk sırasında gün aşırı olacak şekilde cinsel ilişkiye girmek yer alır. Zira birçok uzman, cinselliğin çiftlere bu süreçte olumlu etkiler sağlayacağı konusunda hemfikir durumdadır. Aşılama yönteminde başarıya ulaştıran diğer öneriler ise şu şekildedir;

  • Egzersiz yapmak

  • Sigaradan uzak durmak

  • Sağlıklı ve düzenli bir beslenme rutini edinmek

  • Stresli durumlardan kaçınmak

  • Ağır ve yorucu işlerden uzak durmak

Aşılama Mı Tüp Bebek Mi?

Aşılama tedavisinin tüp bebekten ayrıldığı nokta, döllenmenin vücut içerisinde doğal yollarla geliştiriliyor olmasıdır. Tüp bebek tedavisinde döllenme klinik ortamda gerçekleştirilirken bu işlemle kadının vücudunda doğal yollardan embriyonun oluşması hedeflenir. Tüp bebeğe göre daha kolay ve ucuz olan aşılama tedavisi, başarı oranı açısından daha düşük istatistiklere sahiptir.

Sperm sayısının az olması gebeliği engelleyen unsurların başında gelir. Zira aşılamanın başarıyla uygulanması için toplam sperm sayısının 5 milyondan fazla olması gerekir. Bu yüzden sperm sayısı düşük olan erkekler için tüp bebek tedavisi önerilir. 

Aşılama yönteminde spermler, sadece rahim içine bırakılarak döllenmenin doğal yollardan gelişim göstermesi beklenir. Oysaki tüp bebek tedavisinde döllenme, klinik ortamda gerçekleştirildiği için sperm sayısı az olsa da sonuç elde edilebilir.

Aşılama tedavisi, daha çok ereksiyon ya da rahim ağzı hastalıkları gibi cinsel birlikteliğe engel olan durumlarda tercih edilen bir uygulamadır. Aşılama tedavisinde transfer, kateter yardımıyla gerçekleştirildiği için malum birleşme sorunlarının önüne geçilir.

Tüp bebek Ankara tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak için https://ozlemgun.com/tup-bebek-ankara  adresini hemen ziyaret edebilirsiniz. 

Kadında Aşılama Takibi Nasıl Yapılır?

Adetin ilk günleri yapılan ultrasonografi sonrasında kist gibi sorun teşkil eden bir durum yoksa anne adayına hap ya da düşük dozda iğne verilir. Bunu yaparken amaç, yumurtalıkları uyarmaktır. Bu iğneler, her gün aynı saatlerde anne adayına yapılır. 1 hafta sonrasında ise yapılan ultrasonografi ile yumurtaların ilaçlara verdiği tepki ölçülür.

Ultrasonografide folikül yani yumurta içeren kesecik, 17-20 mm boyutuna ulaştığında çatlatma iğnesi uygulanarak folikül içindeki yumurta olgunlaştırılır. Folikül sayısının üçten fazla olduğu durumlarda ise aşılama yapılmaması tavsiye edilir. Zira bu durumda üçüz ve daha üzeri gebelik oluşabilir. Ayrıca nadiren de olsa anne adayının hayatını riske atan hiperstimulasyon gibi durumlar baş gösterebilir.

Çatlatma iğnesi uygulandıktan 24-38 saat sonra laboratuvarda yıkanıp hazırlanan spermlerle 1 ya da ardışık günlerle 2 kez olacak şekilde aşılama yapılabilir. Aşılama gününün sabahında, erkekten alınan sperm örneği laboratuvarda yıkanıp hazırlandıktan sonra konsantre edilerek bir kateter yardımıyla rahim içine transfer edilir. Anestezi gerektirmeyen bu işlem, oldukça rahat ve acısız bir şekilde gerçekleştirilir.

Aşılama Tedavisi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Ebeveyn olma yolunda çiftlerin gözüne cazip gelen aşılama tedavisiyle alakalı zaman ve başarı oranı gibi düşündürücü sorular mevcuttur. Aşılama tedavisi kaç gün sürer bu kapsamında sorulan soruların başında gelir. Ancak her biri mevcut durumlar dâhilinde farklı cevaplara sahip olduğu için okurken kendi şartlarınızı da göz önünde bulundurmanız gerekir.

Aşılama Tedavisi Kaç Gün Sürer?

Aşılama tedavisi süresi, toplamda 15 günü kapsar. Bu süreç kapsamında baba adayı, sadece son günde sperm örneği vermek için kliniğe çağrılır. Anne adayının ise bu süreçte ultrasonografi takibi ve aşılama uygulaması için 2-3 kez muayene olması gerekir. 

1.Aşılamada Hamile Kalanlar

1. aşılama işleminden sonuç almak, düşük bir ihtimale sahip olsa da muhtemeldir. Ortalama %20 şansa sahip olan bu işlemde, rahim içerisine transfer edilen sperm sayısının 10 milyondan fazla olması elde edilecek başarı oranının artmasını sağlar.

İlk aşılamada başarısız sonuç elde edilirse 2. deneme, diğer ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Aşılama tedavisinde verilen ilaçlar, düşük dozlara sahip olduğu için anne adayının sağlığına karşı tehdit oluşturmaz. Ancak uzmanlar, birkaç başarısız denemenin ardından ebeveyn adaylarını tüp bebek tedavisine yönlendirerek zaman kaybının önüne geçmeyi amaçlar.

2.Aşılama Tutma Şansı Yüzde Kaç?

Ebeveyn adayları, belirli uyarıları göz önünde bulundurduğu takdirde ortalama %20 başarı oranına sahip olmaya devam eder. 2. aşılama ilkinden 1 ay sonra uygulanabilir. Ancak ilerleyen süreçte hâla olumlu bir sonuç elde edilemezse tüp bebek tedavisine başvurmakta fayda vardır.

Aşılamanın Tutması için Ne Yemeli?

Aşılamanın tutması için kan dolaşımını artıran yiyecekler tercih edilebilir. Örneğin baharatlı yiyecekler kan dolaşımını artırır.

Aşılama İle Kesin Hamile Kalınır Mı?

Aşılama, tüp bebek kadar yüksek başarı oranına sahip bir uygulama değildir. Yaş, sperm sayısı ve kalitesi bu sürece faydalı etkiler sağlasa da aşılama yönteminin başarı oranı %15-20 arasında değişkenlik gösterir. Bu yüzden çoğu uzman, 2-3 başarısız aşılama denemesinden sonra tüp bebek tedavisine başlanılması önerir.

Aşılamada İkiz Olma İhtimali Nedir?

Aşılama tedavisi ile ikiz bebek sahibi olmak sıklıkla görülen bir durum değildir. Zira tedavi sürecinde yumurta üretimini destekleyen uyarıcı hormon ilaçları, anne adayına belli dozlarda verilir. Bu ilaçlar ile anne adayının vücudunda en fazla 3 tane yumurta üretilir. Yumurta sayısınının az olması da büyük oranda ikiz gebeliğe engel olur.

Aşılama Kimlerde Başarılı Olur?

Aşılama tedavisi, erkeklerde sperm sayısı ve hareketi düşük, açıklanamayan infertilite ve erken evre endometriozis sorunu olan kişilerde başarı ihtimaline sahiptir. Kadınlarda ise ovul problemine ek olarak yumurta takibi ile gebelik elde edilemiyorsa çare olarak gündeme gelir. Ayrıca sosyal sebeplerle gebelik eldesini hızlandırmak isteyen çiftlerde de uygulanan aşılama yöntemi, tüp bebek kadar olmasa da başarı ihtimali bulunan bir uygulamadır.

Aşılamadan Sonraki Süreç Nasıl Geçer?

Aşılama tedavisinden sonraki süreç, çiftler için heyecan verici hatta kimi zamanlar gergin bir şekilde geçebilir. Özellikle ilk denemeden olumlu bir sonuç alınamazsa bu tip olumsuz düşünceler tetiklenerek çiftler için sıkıcı anlara gebe olabilir. 

Aşılama işleminden sonra anne adayının 15-20 dakika uzanıp dinlenmesi gerekir. Sonrasında ise gündelik hayatına devam etmesinde bir sakınca yoktur. Ancak bazı kadınlar, aşılama tedavisinden sonraki günlerde adet dönemindeki gibi sancı ve kramp durumlarıyla karşılaşabilir. Ayrıca bu süreçte lekelenme görülmesi de olasıdır.

Aşılama Tedavisi Fiyatları 2023

Aşılama tedavisi fiyatları 2023, ilgili polikliniğin belirlediği standartlara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ayrıca yaşanılan şehir, kullanılan aletlerin kalitesi ve cerrahi ekibin donanımı da fiyatlar üzerinde söz sahibidir. Bu bağlamda, fiyata ek olarak kalite standartlarını da göz önünde bulundurarak muayene olacağınız kliniği seçebilirsiniz. 

aşılama tedavisi fiyatları 2023 ankara

Kadın doğum konusundaki bilgisine ek olarak aşılama fiyatları bakımından da Ankara’nın en çok tercih edilen kliniklerinden birini yöneten Özlem Gün’den yardım alabilirsiniz.

Aşılama Tedavisi Ankara İlindeki Doktorlar Arasında Doç.Dr.Özlem Gün Eryılmaz

Doç. Dr. Özlem Gün Eryılmaz, kadın hastalıkları ve doğum alanındaki başarısını yazmış olduğu 100’ü aşkın makaleye ek olarak dünya çapındaki konferanslarda duyuran bir hekimdir. 15 yıllık meslek hayatına 1000’den fazla operasyon sığdıran Özlem Gün Eryılmaz, aldığı akademik eğitimi cerrahi ortamda uygulamayı başarır. 

Özlem Gün Eryılmaz, aşılama tedavisinin yanı sıra tüp bebek Ankara özelinde de ebeveyn adaylarının gönül rahatlığıyla tercih ettiği bir kadın doğum uzmanıdır. Şehrin en uygun fiyatlı kliniklerinden birinde onlarca çiftin hayallerini gerçeğe çeviren Özlem Gün Eryılmaz’dan yardım almak için hemen iletişime geçebilirsiniz.

Aşılama tedavisi hakkında daha detaylı bilgi ve ücretsiz randevu için https://ozlemgun.com/iletisim adresini hemen ziyaret edebilirsiniz